תכנון ועיצוב בית מגורים

מכתב המלצה מנירה וצבי לוטן 2011