תכנון ועיצוב בית -מושב אמץ

מכתב המלצה של מלכה וראובן ישראל המפרט פרויקט של תכנון ושיפוץ חדר המגורים 2009